História baníctva-hutníctva-železiarstva
V spišskogemerskom rudohorí
Baníctvo v Spišskogemerskom rudohorí Baníctvo v Spišskogemerskom rudohorí Baníctvo v Spišskogemerskom rudohorí Baníctvo v Spišskogemerskom rudohorí Baníctvo v Spišskogemerskom rudohorí
banik

Vstávaj Hanzo hore


Vstávaj Hanzo hore
na banu klopajú,
ked neskoro prídeš,
fárat ti nedajú.

Neskoro som prišiou,
fárat mi nedali,
ešte ma hutmanskou
palicou vyhnali.

Abyže Vás, páni
s vašima banami,
ket ste ma vydrali,
fárajte si sami.Piesne

Banícky stav


Banícky stav bud vždy velebný,
banícky stav to je naša slasť,
bárs postrádam slnečný jas denný,
robím to pre svoju drahú vlasť,
všetkým synom šachty hlbokých baní,
vrúcne ruku k priateľstvu daj všetkým daj!
Len zdar vždy maj, len zdar vždy maj,
len zdar vždy, maj banícky stav!
Len zdar vždy stav!

Počujete zvonku jasné znenia,
čujete klopačky známy hlas?
Nože bratia k baniam bez meškania,
nech zdar boh zavolá každý z nás.
Všetkým synom šachty hlbokých baní,
vrúcne ruku k priateľstvu daj.
Len zdar vždy maj, zdar vždy maj,
zdar vždy maj, banícky stav.

Keď je práca naša dokonalá,
vyťažený je tento vzácny kov,
odmena nám za to bude daná,
veniec slávy prizdobí náš kov.
Len zdar vždy maj, zdar vždy maj,
zdar vždy maj, banícky stav.

Zdar boh hore


Zdar Boh hore, smrť nám kynie,
šachta volá, kahan už tlie.
Smrtonosné živly bane
tie zránajú naše dlane.

Keď raz v útrobách zeme
posledný dych nás zájde,
osud náš je v rukách Boha,
pomôže nám vieme.
A ty dievčatko nezúfaj,
baníkom zomrieť ma nechaj,
duša sa povznesie v ráj v ráj,
Boh zdaru daj, Boh zdaru daj, Boh zdaru daj.

Nechcem poklad čiernej zemi,
švárne dievča dolu je mi.
Už dolu je v mojom srdci,
milá moja verný som ti.

Keď raz v útrobách zeme
posledný dych nás zájde,
osud náš je v rukách Boha,
pomôže nám vieme.
A ty dievčatko nezúfaj,
baníkom zomrieť ma nechaj,
duša sa povznesie v ráj v ráj,
Boh zdaru daj, Boh zdaru daj, Boh zdaru daj.
banicke piesne banicke piesne
Copyright © Kravec Jozef